Podsumowano pracę wschowskiej Policji w 2017 roku - Aktualności - KPP Wschowa

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowano pracę wschowskiej Policji w 2017 roku

Data publikacji 05.02.2018

5 lutego br. w sali odpraw wschowskiej Policji odbyła się narada roczna podsumowująca pracę wschowskich policjantów w 2017 roku. W odprawie rocznej wschowskich mundurowych uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak oraz zaproszeni goście.

W poniedziałkowe przedpołudnie (5 lutego) odbyła się narada roczna, w trakcie której omówiono i oceniono pracę policjantów w minionym 2017 roku. Wśród zaproszonych gości obecni byli Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak, przedstawiciele władz samorządowych, prokuratury, straży pożarnej i straży miejskiej.

Naradę roczną rozpoczął insp. Tomasz Kłosowski, który ocenił efektywność działań wschowskiej Policji w 2017 roku oraz przedstawił priorytetowe przedsięwzięcia, które były realizowane i te, które stoją przez wschowską Policją w 2018 roku. insp. Tomasz Kłosowski podkreślił, że cyt; ”opinia publiczna postrzega naszą służbę na bardzo wysokim poziomie, jako instytucja, która działa w granicach prawa i obowiązków. Jesteśmy widziani pozytywnie i dotrzymujemy kroku przy zmianach społecznych, kulturowych i nowych koncepcjach w przestrzeni publicznej.” Nie zabrakło podsumowania realizacji programów ministerialnych takich jak „Dzielnicowy Bliżej Nas”, narzędzia internetowego jakim jest „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, jak również aplikacja mobilna „Moja Komenda”. insp. Tomasz Kłosowski w swoich wypowiedziach przedstawił dane obrazując skuteczność tych narzędzi. „W 2017 roku na mapie województwa lubuskiego zaznaczono ponad 16 tys. punktów, 942 dotyczyły powiatu wschowskiego, wskaźnik potwierdzalności zweryfikowanych zagrożeń KPP Wschowa osiągnął poziom 65,59 procent, co jest najlepszym wynikiem w naszym województwie”.

Kolejnymi istotnymi kwestiami poruszonymi na naradzie były podejmowane interwencje, w tym domowe, średni czas reakcji na zdarzenia na poziomie 7,5 minuty, jak również podejmowane działania wobec sprawców przemocy domowej, w tym kierowane wnioski do prokuratury o wystąpienie do sądu o areszt. Takie działania przyczyniły się również do ograniczenia tego typu interwencji do poziomu 533 w 2017 roku.

Podsumowano i podziękowano za wsparcie władzom samorządowym przy realizacji programów i działań prewencyjnych, takich jak: „Bezpieczna Kobieta”, „Pierwszoklasista”, „Bezpieczny Przedszkolak”, „Bezpieczne Wakacje”, ale przede wszystkim za wsparcie finansowe na zakup sprzętu jak i wozów policyjnych.

Podsumowano pracę Wydziału Kryminalnego, gdzie w 2017 roku na terenie powiatu wschowskiego stwierdzono łącznie 598 czynów przestępczych, porównując z rokiem 2008, gdzie było tych czynów 1286. Przestępstw kryminalnych odnotowano 387, a tych najbardziej dokuczliwych społecznie 153. insp. Tomasz Kłosowski podkreśli, że cyt;” Polska Policja jest skuteczna i konsekwentna w zwalczaniu przestępczości zrówna pospolitej, jak i zorganizowanej”.

Podczas narady głos zabrał  Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak, który ocenił pracę wschowskich policjantów na bardzo wysokim poziomie. Podkreślił istotne znaczenie policjantów z tzw. „pierwszej linii”, czy dzielnicowych oraz policjantów ruchu drogowego.  Pokreślił, że priorytetami pracy lubuskich policjantów zawsze muszą być profesjonalizm i oddanie społeczeństwu. Prezentując wyniki wschowskiej Policji w odniesieniu do całego garnizonu lubuskiego. Zaprezentowany został film, który w sposób realny przedstawił pracę lubuskich policjantów od patrolu prewencji po grupy antyterrorystyczne.

 

Dzisiejsze spotkanie było doskonałą okazją do złożenia podziękowań i gratulacji wyróżnionym policjantom, którzy swoją postawą, zaangażowaniem przyczynili się do zatrzymania sprawców poważnych przestępstw oraz tych, którzy pracowali nad poprawą bezpieczeństwa mieszkanek powiatu wschowskiego. Gratulacje osobiście złożyli Komendanci - insp. Jarosław Janiak oraz insp. Tomasz Kłosowski.

 

 

 

opr. podkom. Maja Piwowarska

Oficer Prasowy KPP Wschowa