Wspólne działania Policji i Straży Leśnej - Aktualności - KPP Wschowa

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne działania Policji i Straży Leśnej

Data publikacji 03.11.2017

Wschowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami straży leśnej kontrolują kompleksy leśne. Zadaniem mundurowych jest współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz zwalczanie przestępstw związanych z lasem. Chodzi tu między innymi o kradzieże drewna, kłusownictwo i szkodnictwo leśne.

Nastały sezon jesienno - zimowy, a wraz z nim rozpoczęty sezon grzewczy przyczyniają się do tego, że kompleksy leśne monitorują wspólne patrole Policji i Straży Leśnej. Mundurowi sprawdzają tereny leśne, miejsca złożonego drewna. Wspólne patrole skierowane są również na wykrywanie i ściganie wszelkich przejawów wandalizmu, kradzieży i kłusownictwa. Mają także obowiązek egzekwowania od korzystających z lasu przestrzegania przepisów prawnych, których celem jest ochrona lasu przed szkodnictwem.

W czasie wspólnych służb, mundurowi zwracają szczególną uwagę między innymi na osoby, które nagminnie naruszają zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi, czy też zatrzymują się na drogach publicznych i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Z związku ze zbliżającymi się już w przyszłym miesiącu Świętami Bożego Narodzenia patrole policjantów i strażników leśnych nie będą należały do rzadkości z uwagi na pojawiającą się co roku nielegalną wycinkę świątecznych drzewek.

 

 

opr. podkom. Maja Piwowarska

Oficer Prasowy KPP Wschowa