Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Dzielnicowy bliżej nas”- taktyki i techniki interwencji z klasami mundurowymi

Data publikacji 11.05.2017

Jak obronić się przed atakiem? w jaki sposób posługiwać się środkami przymusu bezpośredniego? jak również podstawy prawne były tematami poruszanymi w trakcie dwumiesięcznych zajęć z klasami mundurowymi I ZS we Wschowie. Spotkania prowadzili dzielnicowi sierż. szt. Arkadiusz Krajewski i sierż. szt. Marek Łaszczyński- policyjni instruktorzy samoobrony, taktyk i technik interwencji, Judo i Ju-Jitsu.

Od początku lutego br. cyklicznie odbywały się zajęcia mające na celu doskonalenie wiedzy w obszarze bezpieczeństwa i sprawności fizycznej. Spotkania w ramach zawartego porozumienia odbywały się z klasami mundurowymi I Zespołu Szkół we Wschowie. W trakcie zajęć fizycznych młodzież doskonaliła swoje umiejętności techniczne w zakresie kopnięć, uderzeń, dźwigni transportowych, technik w parterze. Chcąc tym samym zachęcić młodzież do wstąpienia w przyszłości w nasze szeregi dzielnicowi przedstawili środki przymusu bezpośredniego. Młodzież mogła sprawdzić swoje umiejętności w posługiwaniu się pałką wielofunkcyjną „tonfą”, kajdankami, czy też w zakładaniu kaftana bezpieczeństwa. Zajęcia praktyczne opierały się również na części teoretycznej, młodzież zapoznawała się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi m.in. legitymowania osób, kontroli osobistej, sprawdzeń i przeszukiwań osób. Nie zabrakło informacji na temat „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, jak również aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Zajęcia urozmaicone zostały elementami sztuk walki Judo- pod okiem instruktora tej dyscypliny sierż. szt. Marka Łaszczyńskiego, oraz o elementy Ju-Jitsu pod instruktarzem sierż. szt. Arkadiusza Krajewskiego.

 

 

opr. podkom. Maja Piwowarska

Oficer Prasowy KPP Wschowa