ZGŁOŚ POLICJANTA, KTÓRY CI POMÓGŁ - Aktualności - KPP Wschowa

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ZGŁOŚ POLICJANTA, KTÓRY CI POMÓGŁ

Data publikacji 11.04.2017

Trwa właśnie X edycja ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Od początku, tj. 2008 roku, konkurs „Policjant, który mi pomógł” odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Celem konkursu jest podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania
i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym, zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze oraz promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji
(nie oczekuje się zgłoszeń od jednostek Policji)
można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php,a także tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku).

Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2017 roku!

Kandydatury nadesłane po 31 maja zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Laureatów konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci dwóch ostatnich edycji konkursu oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Liczba zgłoszeń odnoszących się do poszczególnych kandydatur stanowi tylko jedno z kryteriów oceny. Przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów
w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie
i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy.

W dziewięciu dotychczasowych edycjach przedsięwzięcia wyróżnionych zostało łącznie 45 funkcjonariuszy reprezentujących jednostki organizacyjne Policji
na terenie całego kraju. Laureaci konkursu reprezentowali zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną Policji. Poza wysoką oceną społeczną służby
ww. policjanci posiadają wyróżniającą opinię służbową, co każdorazowo było potwierdzane stanowiskiem przełożonych i podkreślane podczas gali wręczenia nagród. W 2017 r. wręczenie nagród 5. kolejnym laureatom planowane jest podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie.