Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ!”- Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie gminy Szlichtyngowa

Data publikacji 16.03.2017

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz mieć na nie wpływ!” to hasło przewodnie wczorajszej debaty społecznej, która odbyła się w Goli, gm. Szlichtyngowa. Dyskusji i analizie poddano miesiące funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Zaprezentowano również nową policyjną aplikację „Moja Komenda” oraz założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Wczorajszego popołudnia /15 marca/ w sali świetlicy wiejskiej w Goli odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy Szlichtyngowa.

insp. Tomasz Kłosowski szef wschowskiej Policji w pierwszej kolejności przedstawił film promujący pracę w Policji, zachęcają tym samym do wstąpienia w nasze szeregi młodych mieszkańców naszego rejonu.

W trakcie prezentacji multimedialnej analizie poddano miesiące funkcjonowania  „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, mającej ścisły związek z poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wschowskiego, w szczególności gminy Szlichtyngowa. Przedstawiono formę realizacji każdego ze zgłoszeń. 

W trakcie spotkania zaprezentowano aplikację „Moja Komenda” - pierwszy mobilny przewodnik po polskich jednostkach Policji przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, umożliwiający wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Zainteresowane osoby przy pomocy policjantów zainstalować aplikację na swoich telefonach.

W trakcie spotkania uwagę poświęcono realizacji programu „Dzielnicowy bliżej nas” , którego ideą jest zbudowania zaufania pomiędzy służbami a obywatelami.  „Nawet najlepiej wyposażona policja nie będzie dobrze wykonywała swoich zadań jeśli mieszkańcy nie będą jej ufali” – mówił podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Dzielnicowy bliżej nas” minister Mariusz Błaszczak.

„Dzielnicowy to wizytówka policji, policjant pierwszego kontaktu” podkreślił Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

 

 

opr. podkom. Maja Piwowarska

Oficer Prasowy KPP Wschowa