O Policji - O policji - KPP Wschowa

O Policji

Data publikacji 13.04.2012

Strategia

W dniu 17 kwietnia 2012 roku, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński zatwierdził aneks do"Strategii Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na lata 2010 - 2012" Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Mając powyższe na uwadze, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Ryszard Wiśniewski, polecił wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji garnizonu lubuskiego, zapoznać się z treścią w/w dokumentu, który w wersji elektronicznej dostępny jest poniżej:

Aneks do strategii (pdf) >>
Strategia - Strona tytułowa (pdf) >>
Tabela kompetencyjna (pdf) >>

Strategia wojewódzka Policji na lata 2010-2012 >>
Katalog mierników oraz założenia systemu oceny efektywności pracy Policji na 2012 rok >>
Wartości oczekiwane mierników KWP/KSP na 2012 rok >>