Kierownictwo - KPP Wschowa

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 13.04.2012

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

           

p.o. Komendant Powiatowy Policji we Wschowie  mł. insp. Marek Halota

tel. 65 5408200
e-mail: komendant.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

                      

                    

p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie  podkom. Sławomir Wojtkowiak

tel. 65 5408200
e-mail: komendant.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Kryminalnego kom. Aurelia Dekier

tel. 65 5408250
e-mail: nacz.krym.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego mł. asp. Paweł Rypiński

tel. 65 5408250
e-mail: nacz.krym.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

p.o. Naczelnik Wydziału Prewencji podkom. Arnold Zieliński

tel. 65 5408220
e-mail: nacz.prew.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

p.o. Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji asp. szt. Paweł Ciesielski

tel. 65 5408220
e-mail: nacz.prew.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Sławie

Komendant Komisariatu Policji w Sławie asp. szt. Waldemar Dekier

tel. 68 3565400
e-mail: komendant.kp_slawa@go.policja.gov.pl

p.o.Kierownik Referatu Prewencji  asp. Łukasz Tarnawa

tel. 68 3565400
e-mail: lukasz.tarnawa@go.policja.gov.pl

 

 

Posterunek Policji  w  Szlichtyngowej

p.o. Kierownik Posterunku Policji w Szlichtyngowej  asp. szt. Jacek Rosiński

tel: 65 5408232

e-mail: jacek.rosinski@go.policja.gov.pl