Kierownictwo - KPP Wschowa

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 13.04.2012

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

           

 Komendant Powiatowy Policji we Wschowie  mł. insp. Marek Halota

tel. 47 79 43 200
e-mail: komendant.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

                      

                    

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie  podkom. Sławomir Wojtkowiak

tel. 47 79 43200
e-mail: komendant.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

Naczelnik Wydziału Kryminalnego kom. Aurelia Dekier

tel. 47 79 43 250
e-mail: nacz.krym.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego mł. asp. Paweł Rypiński

tel. 47 79 43 250
e-mail: nacz.krym.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

p.o. Naczelnik Wydziału Prewencji podkom. Arnold Zieliński

tel. 47 79 43 220
e-mail: nacz.prew.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

p.o. Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji asp. szt. Paweł Ciesielski

tel. 47 79 43 220
e-mail: nacz.prew.kpp_wschowa@go.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Sławie

Komendant Komisariatu Policji w Sławie asp. szt. Waldemar Dekier

tel. 47 79 43 400
e-mail: komendant.kp_slawa@go.policja.gov.pl

Kierownik Referatu Prewencji

tel. 47 79 43 400
e-mail:

 

 

Posterunek Policji  w  Szlichtyngowej

p.o. Kierownik Posterunku Policji w Szlichtyngowej  asp. szt. Jacek Rosiński

tel: 47 79 44820, 47 79 44 821

e-mail: jacek.rosinski@go.policja.gov.pl